Proměny interiérů od renensance k dnešku

Volně stažitelná publikace v pdf.

autoři: Jan Mikeš, Renata Mikešová
NPÚ - ÚPS v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2015
ISBN: 978-80-87890-14-1

Publikace autora Jana Mikeše vznikla v rámci plnění programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (DF11P01OVV026): Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě NPÚ – instalace, prezentace, aplikace

zÁMEK DAČICE. Proměny interiérů od renesance k dnešku

Dacice.pdf
PDF (15,97 MB)

Další volně stažitelná publikace: