Reinstalace horní arkádové chodby do podoby, jakou měla na začátku 20. století za života rodu Dalbergů

Horní arkádová chodba po reinstalaci v roce 2016

V rámci postupné obnovy interiéru Dačického zámku ve snaze navrátit místnostem původní tvář, jakou měly na přelomu 19. a 20. století, za života nejvýznamnějších majitelů zámku - říšských svobodných pánů Dalbergů, prošla v tomto roce reinstalací tzv. horní arkádová chodba.

Prohlídková trasa Dačického zámku doznala v posledních několika letech velkých změn. V rámci reinstalace zámku, jejíž hlavní část proběhla od roku 2010 do roku 2012, byla dle historických pramenů a fotografií jednotlivým místnostem navrácena jejich původní funkce a vybavení. Expozice zámku, která zde existovala od počátku 50. let 20. století do roku 2010, na původní využití prostor totiž nehleděla. Jejím posláním bylo prezentovat především empírový sloh. Návštěvníci v dnešní době tedy konečně mohou zakusit život šlechty na přelomu 19. a 20. století takový, jaký s největší pravděpodobností opravdu byl.

Tento rok prošla reinstalací také horní arkádová chodba, která sloužila mimo jiné i jako zimní zahrada. Neopomenutelným pomocníkem při této zatím poslední uskutečněné reinstalaci se staly historické fotografie horní arkády pořízené v době těsně po roce 1909-1910. Na horní arkádě tak znovu na stěnách visí grafické listy (z důvodu ochrany před sluncem jen kopie grafik) s loveckými, cestovatelskými a vojenskými motivy a vrátilo se také paroží připomínající oblíbenou zábavu příslušníků rodu Dalberg, lov.