Focení a natáčení návštěvníky

  1. V exteriéru národní kulturní památky státního zámku Dačice je návštěvníkům umožněno focení a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků. Fotografování a natáčení pomocí dronu není povoleno.
  2. Focení bez blesku, stativu, selfie tyče nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky pro vlastní potřebu je na prohlídkové trase umožněno, a to pouze za předpokladu, že návštěvník focením neomezuje ostatní návštěvníky a návštěvnický provoz objektu. Fotit průvodce (zaměstnance objektu) je zakázáno, je zakázáno jakékoliv natáčení prohlídky.
  3. Focení a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a focení a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného focení/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o focení/natáčení zasílejte na: dacice@npu.cz
  4. Focení, filmování a pořizování jiné dokumentace pro vědecké, dokumentační a další nekomerční účely povoluje Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích na základě písemné žádosti: ups.budejovice.pr@npu.cz.

Upozornění pro návštěvníky:

V případě, že je v areálu objektu či přímo v objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. Kristýna Dvořáková

  • správce objektu - kastelán
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 384 420 246, 724 566 392
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Havlíčkovo nám. 85/, Dačice 38001
S prací pro památky začala v roce 2008, kdy nastoupila na Státní zámek Červená Lhota. Původně plánovaná krátkodobá výpomoc se protáhla na 7 let. Od roku 2011 zde působila jako správkyně depozitáře a později pracovnice vztahů k veřejnosti. Odešla až na sklonku roku 2015, kdy se stala kastelánkou Státního zámku Dačice. Nadšení pro užité umění, a zvláště pak orientálie, se projevilo už během studia na gymnáziu, kdy začala se starožitnickou rekvalifikací. Absolvovala bakalářské studium v Semináři dějin umění Masarykovy univerzity a v současné době studuje na Vysoké škole ekonomické magisterské studium managementu se specializací na multimediální komunikaci a arts management. Při spravování dačického zámku usiluje o historickou autentičnost objektu i parku a hledá další cesty návštěvníků k památce i památky k návštěvníkům.