Majitelé zámku

Podrobný přehled majitelů dačického zámku.

1591 - 1610 KRAJÍŘOVÉ Z KRAJKU :

Oldřich †1600, dědičkou jeho sestra Kateřina, od 1598 vdova po Janovi z Lipé, později provdána za Volfa Dětřicha z Althannu

 

1610 - 1620 VILÉM DUBSKÝ Z TŘEBOMYSLIC      

1. manželka Johanka Vranovská z Vranova, 2. manželka Zahrádecká ze Zahrádek

koupil Dačice za 106 000 zlatých od Kateřiny Krajířové

1620 - 1622   jako pobělohorská konfiskace v majetku císaře  Ferdinanda II.

 

1623 - 1644 BERKOVÉ Z DUBÉ A LIPÉ:

Lev Burian hrabě Berka (†1626) získal Dačice za 105 000 zlatých

dědicem jeho syn Matyáš Ferdinand (†1644), jeho matka Františka Hippolyta hraběnka v. Fürstenberg odmítla vydat po smrti syna majetek druhé větvi Berků a předala jej svému synovci

 

1644 - 1673 FÜRSTENBERKOVÉ:

Friedrich Rudolf hrabě v. Fürstenberg (synovec Fr. Hippolyty) †1655;

Maximilian Franz hrabě v. Fürstenberg, syn předchozího, (mezitím probíhal soudní spor mezi Fürstenberky, kteří Dačice drželi, a Berky, kteří si činili nárok)

 

1673 - 1714 BERKOVÉ Z DUBÉ A LIPÉ:

na základě rozhodnutí tribunálu v Brně: František Antonín  †1706, po jeho smrti dědičkou Františka Rosálie hraběnka Berková provdaná Kinská (sestřenice předchozího) †1714

 

1714 - 1728 VÁCLAV ALBRECHT HR. Z VRBNA A BRUNTÁLU (1659-1732)

manželka Maria Augusta v. Fürstenberg, nevlastní bratr Františky Rosálie Kinské, se souhlasem Fürstenberků její dědic

 

1728 - 1809 OSTEINOVÉ:

Heinrich Karl hrabě v. Ostein (1693-1742) koupil panství za 426 000 rýnských zlatých, 1. manželka Johanna Karolina v. Berlepsch (1707-1737), 2. manželka Maria Klara v. Eltz-Kempenich (1720-1786)

dědicové Heinricha Karla: dva nezletilí synové Philipp Karl (1742-1766) a Johann Friedrich Karl (1735-1809), od 1775 jediným majitelem Johann Friedrich Karl, manželka Ludovika Charlotta v. Dalberg (1739-1805)

                     

1809 - 1940 DALBERGOVÉ:

1809 dědicem adoptivní syn Friedrich Karl Anton hrabě Ostein-Dalberg (1787-1814), zemřel svobodný bezdětný

1814 dědicem bratr předchozího Karl Maximilian svobodný pán v. Dalberg (1792-1859), manželka Maria Charlotta Sturmfeder v. Oppenweiler (1791-1866)

1859 dědicem jediný syn Karla Maxmiliana a Charlotty Friedrich Ferdinand (1822-1908), manželka Maria Kunigunda v. Vittinghoff-Schell (1827-1892)

1908 dědicem syn Friedrich F. a Kunigundy Friedrich Egbert (1863-1914). manželka Karolina v. Raab (1874-1935)

po Friedrichově E. smrti dědila manželka a dva nezletilí synové Josef (1906-1929) a Johannes (1909-1940), po r. 1935 jediným majitelem Johannes, jímž rod Dalbergů vymřel po meči

 

1940 - 1945 FRANZ KARL ZU SALM-SALM (1917-2011)

zdědil velkostatek se zámkem jako nejbližší příbuzný (byl to syn Johannovy sestřenice Marie Anny v. Dalberg, provd. zu Salm-Salm (1891-1979)

 

1945 - doposud DAČICE MAJETKEM STÁTU

1945 - velkostatek zestátněn podle Benešových dekretů, zámek nyní ve správě Národního památkového ústavu v Praze, územní památkové správy v Českých Budějovicích