Paní Jana Bisová v Německu vydala knihu o Dalberzích

V Německu vyšla obsáhlá publikace o Dalberzích, nejvýznamnějších majitelích dačického zámku.

Bývalá kastelánka Státního zámku Dačice, paní PhDr. Jana Bisová, v Německu vydala obsáhlou publikaci Von Aschaffenburg nach Datschitz věnovanou korespondenci příslušníků rodu Dalberg, kteří za svůj nový domov pojali Dačice, ovšem i nadále udržovali kontakty se svým rodným Porýním. Jedná se o korespondenci mezi Friedrichem Karlem von Ostein-Dalberg (vůbec první Dalberg v Dačicích), Karlem Maxmilliánem von Dalberg a jejich matkou Annou Marií. Publikace se též podrobně zaměřuje na dějiny rodu a okolnosti, které dovedly rod Komořích z Wormsu, říšských svobodných pánů Dalbergů z Porýní až do Dačic.

Kniha prozatím vyšla pouze v němčině. Publikaci lze zakoupit na: www.geschichtsverein-aschaffenburg.de

Více info - soubor Pdf