Nová publikace o rodu Dalberg - české vydání knihy Von Aschaffenburg nach Datschitz

Před nedávnem jsme vás informovali o vydání knihy Von Aschaffenburg nach Datschitz paní Jany Bisové (bývalé kastelánky dačického zámku). Tato publikace vyšla v německém jazyce. Koncem října se do prodeje dostala také česká verze této knihy: Z Aschaffenburgu do Dačic.

Publikace se zaměřuje na korespondenci příslušníků rodu Dalberg z počátku 19. století, kdy část rodiny přesídlila z rodného Porýní do Dačic. Jedná se o korespondenci mezi Friedrichem Karlem von Ostein-Dalberg (vůbec první Dalberg v Dačicích), Karlem Maxmilliánem von Dalberg a jejich matkou Annou Marií. Nutno podotknout, že tato publikace je vůbec prvním českým vydáním korespondence rodu Dalberg. Kniha se též zaměřuje na dějiny rodu a okolnosti, které dovedly rod Komořích z Wormsu, říšských svobodných pánů Dalbergů z Porýní až do Dačic.

Knihu je možné zakoupit v Městském muzeu a galerii Dačice.

O německé verzi knihy viz zde.