Třicet let památkové péče na dačickém zámku

jižní křídlo s lešením v roce 1990

Ke konci osmdesátých let se dačický zámek řadil mezi památky volající po generální obnově. Správa zámku na neutěšený stav budovy marně upozorňovala řadu let. K potřebným velkým rekonstrukcím bylo ale možné přikročit až v nastupující mladé demokracii.

Již v roce 1990 se dočkaly opravy nosné konstrukce jižního a západního křídla a počala také rekonstrukce zdevastovaných fasád. Tehdy zámek získal svou charakteristickou (modro)zelenou barvu podtrhující klasicistní architekturu budovy. Rekonstrukce se později dočkalo i nádvoří, hospodářské křídlo, dále barokní brána do parku poblíž jižního křídla zámku, ploty parku atd. Po roce 2000 se začaly výrazně proměňovat též interiéry. Podařilo se obnovit malby v tzv. Gotickém sále a mezi lety 2010 a 2012 proběhla reinstalace prohlídkové trasy. Provedení této náročné reinstalace předcházely dlouholeté přípravy, bádání v archivech, komparace s historickými materiály atd. Interiéry, které byly do té doby prezentovány jako ukázka nábytkové empírové kultury, poté získaly částečně autentickou podobu, jakou měly na přelomu 19. a 20. století.

Nadále probíhá revitalizace zámeckého parku (nutné prořezávání stromů, výsadba nových, oprava cest a laviček) a samozřejmě i jeho pravidelná údržba. V exteriérech a interiérech zámku se uskutečňují různé dílčí opravy a restaurování. Postupně se renovují okna a aktuálně se řeší problémy s dřevomorkou, která bohužel napadla podlahu ve velkém sále v přízemí.

Pro ilustraci alespoň některých oprav si můžete prohlédnout fotografie „před a po“ srovnávající stav zámku v roce 1990 se současností: