Nové publikace o dačickém zámku – Šlechtické neřesti a biografie Terezie Dalbergové

Velice nás těší, že v poslední době vznikly dvě zajímavé publikace související s dějinami dačického zámku!

V nedávné době vyšla publikace Šlechtické neřesti. Káva a čokoláda na šlechtických sídlech Čech a Moravy od autorů Dany Marešové a Petera Demetera. Jedná se o katalog k úspěšné výstavě, která proběhla na dačickém zámku v roce 2017.  Katalog přehledně mapuje historii exotických nápojů v Evropě a věnuje se též přípravě a konzumaci kávy a čokolády v Dačicích. Publikaci je stále možné zakoupit na pokladně zámku nebo na e-shopu NPÚ.

Druhá kniha Život a dílo Terezie Dalbergové. Urozená básnířka z dačického zámku nabízí několik odborných studií zabývajících se, jak je patrné již z názvu knihy, básnířkou pocházející ze šlechtického prostředí, jejíž život byl spjat s dačickým zámkem. Autoři jednotlivých textů – Peter Demeter, Dana Marešová a Jana Bisová - se postupně věnují rodinným kořenům Terezie Dalbergové, jejímu životu i smrti, básnické tvorbě, inspiračním zdrojům, vztahům šlechtičny s nejbližší rodinou nebo vzpomínání Dalbergů na předčasně zesnulou členku jejich rodu. Publikaci je možné zakoupit na pokladně zámku nebo ji poptávejte u svých knihkupců.

Bibliografické údaje:

Šlechtické neřesti. Káva a čokoláda na šlechtických sídlech Čech a Moravy
autoři: Dana Marešová, Peter Demeter
Lektorovala: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
© NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2017
ISBN 978-80-87890-26-4

Život a dílo Terezie Dalbergové. Urozená básnířka z dačického zámku
editoři: Peter Demeter, Dana Marešová
autoři jednotlivých studií: Peter Demeter, Dana Marešová, Jana Bisová
lektorovali: prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.; prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.;
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
© Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 2017
ISBN 978-80-7394-675-3