Ohlédnutí za Šlechtickými neřestmi v Dačicích

V rámci cyklu výstav nazvaném Šlechtické neřesti, který pořádá Správa státního zámku Dačice, proběhly již dvě sezónní výstavy – vždy od konce června do konce srpna. Cyklus se zaměřuje na dějiny každodennosti urozené společnosti žijící na území českých zemích, tedy na slasti a radosti, kterými si šlechtičny a šlechtici krátili volnou chvíli.

Premiérový ročník proběhl v roce 2017. Tématem se stala Káva a čokoláda na šlechtických sídlech Čech a Moravy. Na výstavě mapující pronikávání těchto exotických pochutin do českých zemí se objevily exponáty jako mlýnky na kávu, kávovary, soška dívky s čokoládou vytvořená podle předlohy známého obrazu Jeana-Étiena Liotarda nebo pohár zhotovený z kokosového ořechu a servisy na podávání kávy a čokolády včetně drahocenných kusů z proslulé francouzské porcelánky Sévres. Předměty zapůjčilo 9 státních objektů (ve správě Národního památkového ústavu) z celého Česka, díky čemuž se podařilo načrtnout poměrně široký kulturně-historický kontext konzumace exotických pochutin. K výstavě, kterou zhlédlo přes 800 návštěvníků, vyšel také katalog autorů PhDr. Petera Demetera a Mgr. et Mgr. Dany Marešové. S oběma se návštěvníci mohli setkat při komentovaných prohlídkách výstavy.

Druhý ročník Šlechtických neřestí se zaměřil na téma Alkohol a tabáková kultura. Pozornost byla věnována dějinám popíjení alkoholu a užívání tabákových výrobků nejen v prostředí urozené společnosti, ale ve společnosti obecně. Na výstavě měli návštěvníci možnost zhlédnout exponáty především ze sbírek zámku Dačice a objevily se zde i předměty ze soukromých sbírek. Kromě sklenic s erby šlechtických rodů (zejména rodu Dalbergů), tabatěrek, dýmek, dobových krabiček na sirky sušické firmy Solo se na výstavě objevily například bohatě zdobené korbely a fotografie šlechticů vychutnávajících si zapálenou dýmku nebo doutník. Zájemci využili možnost komentovaných prohlídek výstavy s kastelánkou dačického zámku Ing. Kristýnou Dvořákovou. Výstavu zhlédlo přes 1000 návštěvníků.

Velmi nás těší váš zájem o témata Šlechtických neřestí, a proto jsme nadcházející třetí ročník výstavy pojali jako ze všech nejneřestnější – zaměříme se na marnivost a prastarou touhu líbit se. Postupně zveřejníme více informací. V roce 2019 bude výstava zpřístupněna 21. června. Vstupné zůstává pro letošní rok stejné jako v předcházejících letech – 20 Kč.